» Kongres Hradecké vakcinologické dny » XIV. Hradecké vakcinologické d...
4. 10. 2018

XIV. Hradecké vakcinologické dny 4. - 6.10.2018

Prezentace (PDF soubory)

Bartková D. - Neurologické komplikace chřipky
Cabrnochová H. - Aktuální situace v oblasti očkování u dětí
Cabrnochová H. - Očkování nedonošených dětí, doporučení odborných společností
Cabrnochová H. - Očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek
Dražan D. - 100 let po Španělské chřipce o kolik více toho víme a umíme
Dražan D. - Očkování zdravotníků proti chřipce
Dražan D. - Odkládání očkování u dětí
Dušek L. - Rekonstruovaný Národní zdravotnický informační systém ČR, jeho principy, možnosti a první výstupy dostupných dat
Fabianová K. - Dávivý kašel epidemiologie, možnosti prevence
Fabiánová K. - Interpretace laboratorních výsledků sérologie pertuse v očkující praxi
Gebouský P. - Není pokousání jako pokousání
Gottvaldová E. - Epidemiologická situace v ČR a kontrola infekčních nemocí v mezinárodním kontextu
Gumulec J. - Splenektomie u hematologických pacientů: riziko infekčních komplikací
Havlíčková M. - Chřipková epidemie 2017/2018: virologická, epidemiologická a klinická charakteristika
Hozáková L. - Plicní a mimoplicní forma tuberkulózy – kazuistika
Hudáčková D. - Infekčné komplikácie pri imunosupresívnej liečbe – kazuistika
Chlíbek R. - Novinky v očkování dospělých
Chlíbek R. - Recentní studie bezpečnosti HPV vakcinace
Jágrová Z. - Epidemie spalniček v Praze v roce 2018
Jeseňák M. - Očkovanie a imunosupresívna liečba – riziká, obmedzenia a indikácie
Jilichová Nová V. - Nové možnosti individuálních schémat u dětí
Jílková E. - Alergická reakce po očkování proti tetanu před 50 lety – aneb, jak zbavit pacienta celoživotního ortelu
Kosina P. - Asplenie/hyposplenie v klinické praxi
Kosina P. - Grilování a vakcinace
Krištúfková Z. - Výzvy Národného imunizačného programu v SR
Křížová P. - Sekvenace celého genomu N.meningitidis poskytuje podklady k zpřesnění vakcinační strategie
Limberková R. - Interpretace laboratorních výsledků – sérologie spalniček v očkující praxi
Lorenc V. - Chřipková sezóna 2017/18 v jižních Čechách pohledem urgentní medicíny
Marešová V. - Infekce preventabilní očkováním v minulosti
Nečas J. - Neurologické komplikace očkování – úvod, aktuální poznatky ze surveillance v USA
Nečas T. - ASIA syndrom a očkování – teoretický koncept či realita?
Pazdiora P. - Epidemie spalniček v ČR pohledem epidemiologa
Pellantová V. - Protilátky proti hepatitidě B – nezbytný klíč k revakcinaci?
Petroušová L. - Postup při očkování splenektomovaných pacientů
Plíšek S. - Maligní forma tropické malárie v ČR – je malárie podceňované onemocnění?
Prymula R. - Odškodňování následků očkování v ČR
Prymula R. - Role státu v oblasti očkování
Smetana J. - Individuální schémata očkování u dospělých
Solovič I. - Tuberkulóza – stále aktuální problém
Stejskal F. - Epidemie spalniček v ČR pohledem infektologa
Šebková A. - Individuální schémata a přístup pojišťoven
Šimurka P. - Očkovanie a internetová komunikácia
Šípová I. - Výsledky vyšetřování zdravotníků na spalničky v Nemocnici České Budějovice, a.s.
Širůček P. - Dávivý kašel – klinicky obraz, diagnostika a léčba
Urbančíková I. - Očkovanie osôb s vrodenými poruchami imunity
Váchalová J. - Kazuistiky syndromu fulminantně probíhající sepse (OPSI) u pacientů s asplenií
Vašáková M. - Tuberkulóza. Principy racionální diagnostiky a léčby v ČR a ostatních evropských zemích
Wallenfels J. - Aktuální epidemiologická situace tuberkulózy v ČR. BCG vakcinace

Vydavatel těchto prezentací nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých přednášek. Žádná část zveřejněných prezentací nesmí být bez předchozího souhlasu jednotlivých autorů kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování, např. v podobě přednášky nebo publikace. V případě použití prezentovaných dat je nutné vždy uvádět jméno autora, jako citovaný zdroj těchto dat. Pokud není prezentace zveřejněna, autor nedal souhlas.

Mohlo by Vás zajímat

Nenechte si ujít další ročník Hradeckých vakcinologických dnů, který se uskuteční 5.-7. 10. 2023.