» Doporučení a stanoviska » Stanovisko k vzájemné kombinov...
2. 11. 2022

Stanovisko k vzájemné kombinovatelnosti vakcín Varilrix a Varivax proti planým neštovicím

Vzhledem k výpadkům v dostupnosti jednotlivých vakcín proti planým neštovicím vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k možné zaměnitelnosti dvou schválených vakcín používaných v České republice.

Vakcíny
V obou případech se jedná o živé atenuované vakcíny  vycházející z původního vakcinačního  kmene Oka v různé modifikaci:

  • Vakcína Varilrix (GlaxoSmithKline Biologicals SA) obsahující 1995,26 PFU živého oslabeného viru varicely (kmen Oka) produkovaného na tkáňové kultuře MRC-5 lidských diploidních buněk v 0,5 ml jedné dávky.
  • Vakcína Varivax (Merck Sharp&Dohme B.V.) obsahující ≥ 1 350 PFU živého oslabeného viru varicely (kmen Oka/Merck) produkovaného na tkáňové kultuře MRC-5 lidských diploidních buněk v 0,5 ml jedné dávky.

Zaměnitelnost

  • Obě vakcíny proti planým neštovicím je možné vzájemně kombinovat. Po podání jedné dávky vakcíny Varilrix nebo Varivax lze podat jednu dávku jiné vakcíny proti varicele, bez ohledu na pořadí dávky.
  • Osobám, které byly dříve očkovány jednou dávkou vakcíny Varilrix, lze podat druhou dávku vakcíny Varivax.
  • Osobám, které byly dříve očkovány jednou dávkou vakcíny Varivax, lze podat druhou dávku vakcíny Varilrix.

Způsob podání a očkovací schéma
Vakcíny se podávají preferenčně subkutánně (s.c.). Intramuskulární podání (i.m.) je také možné. Preferovanými místy k podání injekce jsou u malých dětí anterolaterální oblast stehna a u větších dětí, dospívajících a dospělých oblast deltového svalu.

Očkovací schéma je dvoudávkové. Pokud se s vakcinací začne mezi 9. a 12. měsícem věku, druhá dávka se podává nejméně po 3 měsících.

U jedinců starších 12 měsíců je vhodné druhou dávku podat nejméně 6 týdnů po podání první dávky. V žádném případě nemá být interval mezi dávkami kratší než 1 měsíc.

Není-li podána druhá dávka vakcíny v doporučených intervalech, doplní se kdykoliv později v případě, že jedinec od podání první dávky neprodělal klinickou formu planých neštovic.

Obě očkovací látky lze rovněž podávat vnímavým jedincům exponovaným planým neštovicím jako post-expoziční profylaxe kontaktů s nemocným. Vakcinace do 3 dnů od expozice může zabránit klinicky zjevné infekci (≥ 90% účinnost) nebo může průběh modifikovat. Navíc existují omezené údaje ukazující, že očkování až 5 dní od expozice může pozitivně modifikovat závažnost průběh infekce (70% účinnost). 

 

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
předseda
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Schváleno výborem ČVS ČLS JEP dne 2. 11. 2022

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Tímto doporučením se aktualizuje Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním z 1. 6. 2020. Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) patří mezi závažná interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis, nejčastěji séroskupinami A, B, C, W a Y.

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování proti pneumokokovým onemocnění vydaná ČVS ČLS JEP před datem 19. prosince 2022. Pneumokoková onemocnění představují velkou zátěž pro celou populaci, obzvlášť pro seniory a děti do 5 let věku. Významné riziko představují zejména invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) a komunitní pneumonie.

Dne 21. 10. 2022 byla Evropskou lékovou agenturou rozšířena věková indikace pro vakcínu Vaxneuvance® - 15valentní pneumokokovou konjugovanou vakcínu proti pneumokokovým onemocněním, která je nově schválená a indikovaná u kojenců, dětí a dospívajících ve věku od 6 týdnů do méně než 18 let k aktivní imunizaci za účelem prevence invazivního onemocnění, pneumonie a akutního zánětu středního ucha způsobených bakterií Streptococcus pneumoniae. Vaxneuvance je schválena také pro dospělé.

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 7. listopadu 2022. V současné době je Evropskou komisí a Evropskou lékovou agenturou schváleno nebo podmíněně schváleno šest očkovacích látek proti nemoci covid-19.

Chřipka je infekční onemocnění dýchacích cest způsobující vysokou morbiditu a mortalitu. Každoročně je viry chřipky infikováno 5-15 % obyvatel. Nejvyšší mortalitu, riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají senioři a osoby jakéhokoli věku s různými chronickými onemocněními. Vysoké riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají také děti do 5 let věku.