» Doporučení a stanoviska » Prohlášení ČVS JEP k pandemick...
18. 9. 2009

Prohlášení ČVS JEP k pandemické (prasečí) chřipce

Česká vakcinologická společnost vyjadřuje vážné znepokojení nad situací spojenou s očkováním proti pandemické chřipce.

V masmédiích je dopřáváno sluchu odpíračům očkování pod rouškou zachování vyváženosti zpravodajství v takové míře, že ve společnosti byl navozen dojem, že vlastně ani odborníci neví, jestli je či není vakcína bezpečná či vůbec existuje hrozba chřipky. Odborníci jsou schopni doložit svá tvrzení fakty, avšak těm, kteří se za odborníky jenom vydávají, stačí zcela neověřené zprávy, aby kolem sebe šířili tuto nejistotu. Celý problém se výrazně zpolitizoval a snaha získat laciné politické body vede až k odborně naprosto nekorektním vyjádřením, které však část laické veřejnosti bohužel akceptuje. Výrazně se na tomto stavu podílí i část lékařů.

Pandemická (prasečí) chřipka a její původce se chovají velmi nevyzpytatelně a na světě není odborník, který by přesně předpověděl, jak se celá situace vyvine. Máme pouze modely a zkušenosti z minulých let. Může přijít klinicky závažnější forma, ale také nemusí. Zde jistě existuje určitá nejistota. Nejistota se však rozhodně netýká bezpečnosti či dostatečného „vyzkoušení“ vakcíny. V tuto chvíli byla vakcína prověřena již na milionech osob a zcela nepochybně svoji bezpečnost prokázala. Zejména pro rizikové skupiny je prospěšnost očkování zcela zřejmá. Očkování proti pandemické (prasečí) chřipce je dobrovolné. Stát ani firmy v současné době již na skutečnosti, jestli se dáte či nedáte očkovat prakticky nic nezískají. Oprostěte se tedy od politiky a nesmyslných argumentů a mějte při svém rozhodování na paměti jen a pouze své zdraví.

Za Českou vakcinologickou společnost JEP

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Mohlo by Vás zajímat

Chřipka je infekční onemocnění dýchacích cest způsobující vysokou morbiditu a mortalitu. Každoročně je viry chřipky infikováno 5-15 % obyvatel. Nejvyšší mortalitu, riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají senioři a osoby jakéhokoli věku s různými chronickými onemocněními. Vysoké riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají také děti do 5 let věku.

Chřipka je infekční onemocnění dýchacích cest způsobující vysokou morbiditu a mortalitu. Každoročně je viry chřipky infikováno 5-15 % obyvatel. Nejvyšší mortalitu, riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají senioři a osoby jakéhokoli věku s různými chronickými onemocněními. Vysoké riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají také děti do 5 let věku.

Chřipka je infekční onemocnění dýchacích cest způsobující vysokou morbiditu a mortalitu. Každoročně je viry chřipky infikováno 5-15 % obyvatel. Nejvyšší mortalitu, riziko rozvoje komplikací a hospitalizace mají senioři a osoby jakéhokoliv věku s vybranými chronickými onemocněními.

Chřipka představuje relativně závažné a vysoce nakažlivé onemocnění, které je příčinou významné morbidity a mortality. Vyskytuje se celosvětově a každoročně postihuje 10-15 % populace. Nejvyšší výskyt chřipky je zpravidla zjišťován u dětí, mladistvých a mladých dospělých, nejvíce úmrtí pak bývá mezi seniory.

Chřipka je závažné infekční onemocnění, které je stále příčinou významné morbidity a mortality nejenom celosvětově, ale také v České republice. Každoroční očkování proti chřipce má prokazatelný preventivní efekt a očkování rizikových skupin je nejdůležitější prevencí vzniku chřipky a jejich komplikací jako jsou např. pneumonie.